Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Давор Лазаревић

Поводом 130 година од оснивања првог пиротског певачког друштва „Момчило“, Удружење за неговање музичке уметности Св. Јован Златоусти организује промоцију књиге „ХОРСКО ПЕВАЊЕ У ПИРОТУ 1888-2018“ чији је аутор историчар Давор Лазаревић. На близу двеста страна књига нуди исцрпан историјски преглед развоја хорског певања од Певачког друштва „Момчило“, преко Певачког друштва „Успеније Пресвете Богодорице“, Певачког друштва „Абрашевић“, Муслиманског певачког друштва па све до модерних хорова какви су Хор Дома културе и Хор Свети Јован Златоусти. Занимљива прича о хорском певању нуди читаоцу могућност да се упозна са историјом културних токова у Пироту као и са феноменима карактеристичним за различите друштвено-политичке епохе. Књига садржи и биографије свих истакнутих диригената као и аутентичне фотографије и документе који сведоче о раду пиротских хорова.

На промоцији ће поред Давора Лазаревића говорити и Мила Панајотовић, као једна од рецензената, а модератор већери биће новинар Денис Ранђеловић. Промоција ће бити одржана у четвртак, 29. новембра 2018. године у Свечаној сали Гимназије са почетком у 19 сати.

У оквиру програма Пиротског културног лета 2018, Удружење историчара Пирота је организовало предавање Србија и Пирот у Великом рату у Свечаној сали Гимназије Пирот 29. августа 2018. године. О теми су говорили проф. др Александар Животић и Давор Лазаревић док је разговор водила Бојана Митић. Захваљујемо порталу Плус онлајн на видео материјалу са предавања.

Удружење историчара Пирота почело је са реализацијом великог пројекта ПИРОТ ОД ТУРСКЕ КАСАБЕ ДО МОДЕРНОГ ГРАДА – ПРЕКО БЕРЛИНА И ВЕРСАЈA  поводом 140 година од Берлинског конгреса, независности Србије и припајања Пирота Кнежевини Србији и 100 година од завршетка Првог светског рата. Пројекат се реализује уз подршку управе Града Пирота и у сарадњи са Историјским архивом у Пироту. Као део поменутог пројекта 3. јула 2018. године у холу Народне библиотеке Пирот одржано је предавање Пирот и Берлински конгрес. Предавачи су били историчари Давор Лазаревић и Предраг М. Видановић.

 

Пoвoдoм инициjaтивних прeдлoгa гoспoдинa Toмислaвa Г. Пaнajoтoвићa кojи сe oднoсe нa спoмeник o нaслeђу грaдa Пирoтa, Удружeњe истoричaрa Пирoтa стojи нa стaнoвишту дa je пoтрeбнo oзбиљнo рaзмoтрити културнo-истoриjску тoпoгрaфиjу грaдa и нa oснoву тoгa дoнoсити oдлукe кoje имajу смислa.

Дoсaдaшњи приступ тoj прoблeмaтици je нa нивoу критeриjумa биo приличнo нejaсaн, пoвршaн, скрajнут oд билo кaквe стручнe и jaвнe рaспрaвe и сa рeзултaтимa кojи су чeстo с прaвoм критикoвaни и унижeни у oчимa jaвнoсти. Сeтимo сe чувeнoг кoмaрцa нa тргу, сaдa имaмo Зeку кojи сe ту нaшao ни крив ни дужaн пo принципу дa сe нe бaци, a кao врхунaц стилскe, културнe и свaкe другe пaпaзjaниje нa jaвним прoстoримa имaмo фaмoзнoг Jaбучилa кoгa пoпулaрнo вeћ зoву „Кaмeн мудрoсти“.  Из тих и мнoгих других нeпoмeнутих рaзлoгa Удружeњe истoричaрa Пирoтa дaje пуну пoдршку прeдлoзимa гoспoдинa Toмислaвa Пaнajoтoвићa и прeдлaжe дa сe o свeму oтвoри штo ширa jaвнa и стручнa рaспaрaвa кaкo би сe дoшлo дo нajбoљих рeшeњa.

Дaвoр Лaзaрeвић

прeдсeдник Удружeњa истoричaрa Пирoт

Објављено: 01.11.2015.

Поводом јубиларних 25 година рада ХЕ Пирот објављена је монографија под називом „Хидроелектрана Пирот- историја идеја и стварања“  чији је аутор историчар Давор Лазаревић. Промоција монографије уприличена је у среду 7. октобра у Свечаној сали Гимназије. О књизи је говорио рецензент Владица Тошић, Љубомир Стојановић, директор ХЕ Пирот и Давор Лазаревић, аутор монографије. Програм је водила новинарка Оливера Китановић.

 У књизи је систематски приказан развој хидроенергетике у Пироту од првих идеја о градњи хидроелектране на Нишави с почетка дведесетог века, па до градње ХЕ Пирот као највећег и најскупљег инвестиционог пројекта у овом делу Србије. Поред прича о Пиротском електричном друштву, Термоелектрани између два светска рата и ХЕ Темац, монографија нуди обиље података о процесу градње ХЕ Пирот и њеном досадашњем раду.

П.В.(Лист „Слобода“, 10.10.2015.)

 

Поводом 165 година од рођења Карла Маћејке, чешког интелектуалца, који је 15 година живео и радио у Пироту каопрви школовани професор музике и хоровођа у пиротској Гимназији, Удружење историчара Пирота у сарадњи са Гимназијом организовало је вече уз причу и музику под називом Пиротски дани Карла Маћејке. Специјални гост ове тематске вечери, која је одржана синоћ у Свечаној сали Гимназије, био је унук Карла Маћејке проф. др Миливоје Маћејка, који је говорио о занимљивом живоном вога деде који је службовао у неколико српских градова свуда остављајући врло специфичан и вредан траг. О боравку Карла Маћејке у Пироту и његовом доприносу развоју културе Пирота крајем 19. и почетком 20. века, говорио је историчар Давор Лазаревић. У музичком де лу вечери наступио је Хор Свети Јован Златоусти. Све присутне поздравио је најпре директор Гимназије Братислав Крстић.