Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Извод из АПР-а (ПДФ)

УДРУЖЕЊЕ ИСТОРИЧАРА ПИРОТА

 

OСНОВНИ ПОДАЦИ:

Статус: Активан

Облик организовања: Удружење

Назив удружења/савеза: Удружење историчара Пирота

Скраћени назив:

Матични број: 28156626

 

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:

Датум оснивања: 10/3/2014

Датум доношења статута: 10/3/2014

Датум последњих измена и допуна статута: 10.3.2014

Време трајања: Неодређено

ПИБ: 108733308

Шифра делатности удружења: 9499

делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења

Области остваривања циљева: Заштита и презентовање културно-историјског наслеђа као и у области образовања.

Називи на страном језику (Енглески језик): HistoriannAssociation of Pirot