Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Игор Ракић је рођен 23. марта 1989. у Пироту. Основну школу завршио је у Крупцу. Завршио је средњу Техничку школу у Пироту, смер електротехничар рачунара. Освојио је друго место на Републичком такмичењу средњих стручних школа из историје, одржаном на Палићу 2008. године.

Основне студије историје уписао је 2008. на Филозофском факултету у Нишу, а завршио 2013. године са просечном оценом 8,15. Завршни рад на тему „Октобарски рат 1973. године“ из области Општа историја 20. века, одбранио је са највишом оценом (10). У школској 2013/2014. години уписао је мастер студије на Филозофском факултету у Нишу. Мастер рад на тему „Југославија и арапско-израелски рат 1973. године“ из области Историја Југославије од 1918., одбранио је са највишом оценом (10). Током израде мастер рада „Југославија и арапско-израелски рат 1973. године“ истраживао је у Дипломатском архиву Министарства спољних послова, Архиву Југославије и Војном архиву (део: затворена грађа). Од јуна 2014. учествовао је на неколико домаћих научних скупова са радовима из локалне и националне војне историје.

Објављени радови: 

 – Српска тешка артиљерија 1883–1914, Расински анали, бр. 13, Крушевац 2015, 131–146.

 – Генерал Војин Максимовић и његова „Критика у ратној историјској науци“, Велики прасак: сто година од атентата у Сарајеву, Зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу, Пожаревац 2015, 193–199.

 – Ослобођење пиротског краја у Другом светском рату септембра 1944. године, Браничевски гласник, бр. 10, Пожаревац 2016, 215–230.