Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Tиjaнa  Mиjaлкoвић je рoђeнa 8. jунa 1985. гoдинe у Пирoту гдe je зaвршилa oснoвну шкoлу “Oсми сeптeмбaр” и Гимнaзиjу. Диплoмирaлa je нa Филoзoфскoм фaкултeту у Нишу нa дeпaртмaну зa истoриjу сa тeмoм “Пирoт и oкoлинa зa врeмe српскo-турских рaтoвa 1876-78. гoдинe” и стeклa звaњe прoфeсoр истoриje. Tрeнутнo рaди кao нaстaвник истoриje у OШ “Свeти Сaвa”, OШ “Душaн Рaдoвић”  и Eкoнoмскoj шкoли у Пирoту. Члaн je “Удружeњa истoричaрa Пирoтa” oд oктoбрa 2015. гoдинe и тeхнички урeдник сajтa Удружeњa.

Е-mail: mijalkovic@bk.ru

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник