Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Предраг Видановић је рођен 12. октобра 1972. године у Пироту, где је завршио основну и средњу школу. Средње образовање стекао је у Педагошкој Академији у Пироту са стеченим звањем – Дипломирани сарадник у настави. Након укидања Академије у Пироту прекинуо је студије на смеру за учитеље и уписао Филозофски факултет. Дипломирао је на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду, одсек Историја, и стекао звање – професор историје. Запослен је у Историјском архиву у Пироту сазвањем – архивиста.

Поред тога што је био сарадник у изради Пиротског лексикона, објављивао је и друге текстове из историографије и архивистике. Први рад „Пиротски крај у европском вртлогу 1912-1918.“ објавио је 2015. године.

Е-маил: prmvidanovic@gmail.com