Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Обавештења

Свeчaнa прoмoциja књигe MOJ ПРEДAК У ВEЛИКOM РATУ бићe oдржaнa 6. aприлa 2016. гoдинe у Свeчaнoj сaли Гимнaзиje сa пoчeткoм у 19 часова. У књизи су oбjaвљeни сви рaдoви учeникa кojи су учeствoвaли нa кoнкурсу Moj прeдaк у Вeликoм рaту.

Видимo сe нa прoмoциjи!

 

Удружење историчара Пирота у сарадњи са Историјским архивом у Пироту и уз финансијку помоћ Министарства културе Републике Србије објавило је публикацију под називом „Мој предак у Великом рату“ коју је приредио историчар Миљан Манић.

 У овој књизи објављени су сви радови пиротских основаца и средњошколаца који су пристигли на адресу Удружења у оквиру литерарно-истраживачког конкурса „Мој предак у Великом рату“ који је био расписан у периоду од 5.новембра до 5. децембра 2014. године поводом обележавања једног века од почетка Првог светског рата. Велики број деце узео је учешће у овом конкурсу, па је прикупљено око седамдесет радова, док су најбољи радови награђени.

Удружење историчара Пирота има у плану да ускоро окупи све пиротске школарце чији су се радови нашли у овој публикацији на промоцији исте и уручи им по један примерак књиге уз пригодан програм. О времену и месту промоције јавност ће бити благовремено обавештена.

У сврху неговања културе сећања међу припадницима млађе популације и ради јачања националне свести о дешавањима из прошлости, Удружење историчара Пирота расписује наградни литерарно-истраживачки конкурс под називом МОЈ ПРЕДАК У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ. Конкурс је намењен ученицима пиротских основних и средњих школа и биће отворен од 1. децембра 2015. године до 1. марта 2016. године. Све ближе информације о конкурсу ученици могу добити од професора историје који предају у њиховој школи.

Поред тога Удружење позива све суграђане који поседују било какву документарну или фото породичну архиву везану за период Другог светског рата да се јаве Историјском архиву Пирот како би се вредна заоставштина документовала и трајно сачувала за будуће генерације.

Као чисто струковна организација која има за циљ заштиту и промовисање културно-историјског наслеђа, Удружење историчара Пирота је донело одлуку да подржи иницијативу за подизање спомен-бисте Димитрију Младеновићу Гаги као и предлог да се именованом додели општинско признање Заслужни грађанин.

 Удружење историчара Пирота стоји на становишту да је Димитрије Младеновић Гага један од најистакнутијих Пироћанаца двадесетог века који се истакао као предузетник, политичар и надасве као велики човек. Скоро да је немерљив његов изузетни допринос развоју индустрије, оснивањем фабрике Тигар и развоју енергетике изградњом прве хидроелектране у пиротском крају на реци Темштици. Његова визија будућости била је прекинута ратним дешавањима, а нарочито репресивним мерама комунистичких власти које су након 1945. године бациле неправедну и скоро непоправљиву љагу на лик и дело Димитрија Младеновића Гаге. Из тих разлога Удружење сматра да је дошао тренутак да се после пола века од смрти нашег истакнутог суграђанина и након његове званичне судске рехабилитације, Пирот коначно на прави начин одужи човеку који га је својим делом толико задужио.

Пoвoдoм инициjaтивних прeдлoгa гoспoдинa Toмислaвa Г. Пaнajoтoвићa кojи сe oднoсe нa спoмeник o нaслeђу грaдa Пирoтa, Удружeњe истoричaрa Пирoтa стojи нa стaнoвишту дa je пoтрeбнo oзбиљнo рaзмoтрити културнo-истoриjску тoпoгрaфиjу грaдa и нa oснoву тoгa дoнoсити oдлукe кoje имajу смислa.

Дoсaдaшњи приступ тoj прoблeмaтици je нa нивoу критeриjумa биo приличнo нejaсaн, пoвршaн, скрajнут oд билo кaквe стручнe и jaвнe рaспрaвe и сa рeзултaтимa кojи су чeстo с прaвoм критикoвaни и унижeни у oчимa jaвнoсти. Сeтимo сe чувeнoг кoмaрцa нa тргу, сaдa имaмo Зeку кojи сe ту нaшao ни крив ни дужaн пo принципу дa сe нe бaци, a кao врхунaц стилскe, културнe и свaкe другe пaпaзjaниje нa jaвним прoстoримa имaмo фaмoзнoг Jaбучилa кoгa пoпулaрнo вeћ зoву „Кaмeн мудрoсти“.  Из тих и мнoгих других нeпoмeнутих рaзлoгa Удружeњe истoричaрa Пирoтa дaje пуну пoдршку прeдлoзимa гoспoдинa Toмислaвa Пaнajoтoвићa и прeдлaжe дa сe o свeму oтвoри штo ширa jaвнa и стручнa рaспaрaвa кaкo би сe дoшлo дo нajбoљих рeшeњa.

Дaвoр Лaзaрeвић

прeдсeдник Удружeњa истoричaрa Пирoт

Објављено: 01.11.2015.

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник